Text v závěti nacházející se za podpisem zůstavitele

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 36 Co 414/2021, ze dne 7. 4. 2022:

Hodnocení závěti po obsahové stránce je správné, když testament obsahuje jasné vyjádření svobodné a vážné vůle zůstavitele jak pro případ smrti naložit se stavbou, která je součástí jeho majetku. Z jejího obsahu lze seznat, že zůstavitel chtěl, aby po jeho smrti přešlo vlastnické právo k stavbě na jeho syna. Nic na tom nemění ani užití slovesa darovat, která je běžně užíváno při popisu vůle převést na druhého bezplatně předmět svého vlastnictví. Pokud jej zůstavitel užil ve spojení darovat pro případ smrti, pak nepochybně měl v úmyslu vyjádřit přání, aby po smrti se stal jejím výučným vlastníkem jeho syn. Toto hlavní sdělení nemůže zpochybnit ani dodatek pod závětí, ze kterého by bylo možné usuzovat na snahu, aby při dělení zbylého majetku nebylo k tomuto testamentárnímu dědictví přihlíženo. Navíc tento dovětek nemá žádnou právní validitu právě proto, že není předsazen podpisu zůstavitele (není součástí vlastního textu testamentu).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek