Pasivní legitimace ve sporném řízení je určena obsahem usnesení soudu v pozůstalostním řízení po zůstavitelce, kterým byl žalobce odkázán, aby své právo uplatnil žalobou

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 18 C 133/2017, ze dne 23. 2. 2022:

Pokud jde o námitku, že žalobce podal žalobu proti [jméno] [příjmení] a [jméno] [příjmení], které zemřely již před podáním žaloby, soud uvádí, že soudní praxe je ustálena v tom, že pasivní legitimace ve sporném řízení je určena obsahem usnesení soudu v pozůstalostním řízení po zůstavitelce, kterým byl žalobce odkázán, aby své právo uplatnil žalobou, tj. usnesením zdejšího soudu ze dne 26. 9. 2016, č. j. [číslo jednací], které ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2017, č.j. [číslo jednací] (k tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze dne 27.5.2020, sp.zn. [spisová značka]). Na žalobce nelze přenášet břemeno zjišťování, zda okruh osob stanovených v pozůstalostním řízení zůstal do podání žaloby nezměněn, když žalobce ani nemusí mít reálnou možnost uvedenou skutečnost v poskytnuté dvouměsíční lhůtě zjistit.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek