Vymezení okruhu účastníků řízení ve sporu o dědické právo

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2537/2003, ze dne 10. 2. 2004:

Vymezí-li žalobce okruh účastníků řízení o určení dědického práva odchylně od okruhu účastníků řízení o dědictví, nemůže být žalobě vyhověno pro nedostatek věcné legitimace vyplývající z hmotného práva, neboť se řízení neúčastní všichni nerozluční společníci.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek