Výše dědického podílu neopomenutelného dědice dle § 479 obč. zák.

Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 4 Cz 43/88, ze dne 30. 6. 1988:

Dědickým podílem ze zákona ve smyslu ustanovení § 479 o. z. je podíl vypočtený z celého dědictví a nikoli jen z té části dědictví, která se v konkrétním případě dědí ze závěti, tedy z té části dědictví, o které zůstavitel pořídil závětí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek