Stát již nemá možnost navrhnout likvidaci v případě nepředluženého dědictví

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 22 Co 133/2022, ze dne 13. 9. 2022:

Soud prvního stupně správně konstatoval, že podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 stát již nemá možnost navrhnout likvidaci v případě nepředluženého dědictví, neboť předlužení majetku zůstavitele je jedním z předpokladů, které pro nařízení likvidace dle § 195 z. ř. s. musí být splněny kumulativně.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek