Vedení společné domácnosti se zůstavitelem

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky sp. zn. 3 Cz 62/84, ze dne 28. 9. 1984:

Skutočnosť, že výkon niektorých prác spojených s udržiavaním domácnosti bol odmeňovaný ako poskytovanie opatrovateľskej služby poručiteľovi, sama osebe nemusí u osoby, ktorá túto odmenu poberala, vylučovať vznik jej dedičského nároku na dedičstvo po poručiteľovi v zmysle ustanovení § 474 ods. 1 a § 475 O. z., ak sú zároveň splnené zákonné predpoklady dedenia podľa niektorého z týchto ustanovení.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek