Určení někoho dědicem (náhradním dědicem) v závěti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1027/2004, ze dne 31. 5. 2005:

Občanský zákoník, ani jiný právní předpis, nestanoví, jak má být v závěti vyjádřeno ustanovení někoho dědicem (náhradním dědicem) [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.3.1983, sp. zn. 4 Cz 73/82, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 49, ročník 1984].

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek