Neprojevování opravdového zájmu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1346/2009, ze dne 24. 11. 2010:

Z hlediska závěru odvolacího soudu (i soudu prvního stupně) o důvodnosti vydědění žalobce jeho otcem J. E. R., zemřelým dne 22.8.2005, listinou ze dne 28.5.2004 je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.8.1996, sp.zn. 6 Co 10/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 23, ročník 1998; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.5.2007, sp.zn. 21 Cdo 688/2006, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 8, ročník 2008) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek