Neposkytnutí potřebné pomoci

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2829/2010, ze dne 18. 5. 2011:

Odvolací soud při posouzení platnosti důvodů vydědění žalobce zůstavitelem, včetně otázky „potřebnosti“ pomoci, v daném případě aplikoval a interpretoval ustanovení § 469a obč. zák., ve zněni účinném ke dni sepsání závěti a listiny o vydědění, tj. ke dni 11.1.1989, v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.7.2001, sp. zn. 21 Cdo 3028/2000, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 36, ročník 2002; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.7.2008, sp. zn. 21 Cdo 3772/2007).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek