Jmenování opatrovníka soudem dědici neznámého pobytu

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 129/97, že dne 20. 8. 1997:

Opatrovníka může stanovit předseda senátu podle ust. § 29 odst. 2 OSŘ mimo jiné i dědici neznámému a dědici neznámého pobytu po zemřelé osobě. Uvedený postup je na místě, zejména je-li to třeba k ochraně zájmů dědice nebo jde-li o ustanovení opatrovníka ve smyslu § 468 ObčZ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek